Lesnická a dřevařská fakulta - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

OrgánZoznam členov
Akademický senát (Lesnická a dřevařská fakulta)
Disciplinárna komisia (Lesnická a dřevařská fakulta)
Vedecká rada (Lesnická a dřevařská fakulta)

Druh orgánu: ďalší

Orgán
Zoznam členov
Kolégium dekana (Lesnická a dřevařská fakulta)
Vedenie fakulty (Lesnická a dřevařská fakulta)

Druh orgánu: komisia

Orgán
Zoznam členov
Rada Internej grantovej agentúry (Lesnická a dřevařská fakulta)
Rozvrhová komisia dekana (Lesnická a dřevařská fakulta)