Provozně ekonomická fakulta - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

Orgán
Zoznam členov
Akademický senát (Provozně ekonomická fakulta)
Disciplinárna komisia (Provozně ekonomická fakulta)
Vedecká rada (Provozně ekonomická fakulta)

Druh orgánu: ďalší

Orgán
Zoznam členov
Kolégium dekana (Provozně ekonomická fakulta)

Druh orgánu: poradný

Orgán
Zoznam členov
Poradní skupina děkana pro zvyšování kvality vzdělávací činnosti (Provozně ekonomická fakulta)

Druh orgánu: komisia

OrgánZoznam členov
Programová rada (Provozně ekonomická fakulta)
Rada Internej grantovej agentúry (Provozně ekonomická fakulta)
Rozvrhová komisia dekana (Provozně ekonomická fakulta)