Agronomická fakulta - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

Orgán
Zoznam členov
Akademický senát (Agronomická fakulta)
Disciplinárna komisia (Agronomická fakulta)
Vedecká rada (Agronomická fakulta)

Druh orgánu: ďalší

Orgán
Zoznam členov
Kolégium dekana (Agronomická fakulta)
Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu (Agronomická fakulta)

Druh orgánu: komisia

Orgán
Zoznam členov
Komise děkana pro informatiku (Agronomická fakulta)
Rada Internej grantovej agentúry (Agronomická fakulta)
Rozvrhová komisia dekana (Agronomická fakulta)