Agronomická fakulta - orgány pracoviště


Aplikace zobrazuje seznam orgánů zvoleného pracoviště. Seznam členů orgánu získáte kliknutím na šipku ve sloupci Seznam členů.

Druh orgánu: samosprávný

Orgán
Seznam členů
Akademický senát (Agronomická fakulta)
Disciplinární komise (Agronomická fakulta)
Vědecká rada (Agronomická fakulta)

Druh orgánu: další

OrgánSeznam členů
Kolegium děkana (Agronomická fakulta)
Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu (Agronomická fakulta)

Druh orgánu: komise

OrgánSeznam členů
Komise děkana pro informatiku (Agronomická fakulta)
Rada Interní grantové agentury (Agronomická fakulta)
Rozvrhová komise děkana (Agronomická fakulta)


Orgány studijních programů

Druh orgánu: komise

OrgánSeznam členů
Oborová rada doktorského studijního programu (D-BO Biotechnologie odpadů)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-BOT Botanika)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-EOP Ekologie a ochrana prostředí)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-CHE Chemie)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-TO Technologie odpadů)
Programová komise studijního programu (B-AGB Agrobiologie)
Programová komise studijního programu (B-FYTO Fytotechnika)
Programová komise studijního programu (B-RL Rostlinolékařství)
Programová komise studijního programu (B-TO Technologie odpadů)
Programová komise studijního programu (B-TP Chemie a technologie potravin)
Programová komise studijního programu (B-ZEI Zemědělské inženýrství)
Programová komise studijního programu (B-ZOO Zootechnika)
Programová komise studijního programu (B-ZS Zemědělská specializace)
Programová komise studijního programu (M-FYTO Fytotechnika)
Programová komise studijního programu (M-TP Chemie a technologie potravin)
Programová komise studijního programu (M-ZEI Zemědělské inženýrství)
Programová komise studijního programu (M-ZOO Zootechnika)
Programová komise studijního programu (M-ZS Zemědělská specializace)
Programová komise studijního programu (N-BO Biotechnologie odpadů)
Programová komise studijního programu (N-FYTO Fytotechnika)
Programová komise studijního programu (N-RL Rostlinolékařství)
Programová komise studijního programu (N-TO Technologie odpadů)
Programová komise studijního programu (N-TP Chemie a technologie potravin)
Programová komise studijního programu (N-ZEI Zemědělské inženýrství)
Programová komise studijního programu (N-ZOO Zootechnika)
Programová komise studijního programu (N-ZS Zemědělská specializace)