Agronomická fakulta - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

Orgán
Zoznam členov
Akademický senát (Agronomická fakulta)
Disciplinárna komisia (Agronomická fakulta)
Vedecká rada (Agronomická fakulta)

Druh orgánu: ďalší

Orgán
Zoznam členov
Kolégium dekana (Agronomická fakulta)
Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu (Agronomická fakulta)

Druh orgánu: komisia

Orgán
Zoznam členov
Komise děkana pro informatiku (Agronomická fakulta)
Rada Internej grantovej agentúry (Agronomická fakulta)
Rozvrhová komisia dekana (Agronomická fakulta)


Orgány študijných programov

Druh orgánu: komise

Orgán
Zoznam členov
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-BO Biotechnologie odpadů)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-BOT Botanika)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-EOP Ekologie a ochrana prostředí)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-CHE Chemie)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-TO Technologie odpadů)
Programová komisia študijného programu (B-AGB Agrobiologie)
Programová komisia študijného programu (B-FYTO Fytotechnika)
Programová komisia študijného programu (B-RL Rostlinolékařství)
Programová komisia študijného programu (B-TO Technologie odpadů)
Programová komisia študijného programu (B-TP Chemie a technologie potravin)
Programová komisia študijného programu (B-ZEI Zemědělské inženýrství)
Programová komisia študijného programu (B-ZOO Zootechnika)
Programová komisia študijného programu (B-ZS Zemědělská specializace)
Programová komisia študijného programu (M-FYTO Fytotechnika)
Programová komisia študijného programu (M-TP Chemie a technologie potravin)
Programová komisia študijného programu (M-ZEI Zemědělské inženýrství)
Programová komisia študijného programu (M-ZOO Zootechnika)
Programová komisia študijného programu (M-ZS Zemědělská specializace)
Programová komisia študijného programu (N-BO Biotechnologie odpadů)
Programová komisia študijného programu (N-FYTO Fytotechnika)
Programová komisia študijného programu (N-RL Rostlinolékařství)
Programová komisia študijného programu (N-TO Technologie odpadů)
Programová komisia študijného programu (N-TP Chemie a technologie potravin)
Programová komisia študijného programu (N-ZEI Zemědělské inženýrství)
Programová komisia študijného programu (N-ZOO Zootechnika)
Programová komisia študijného programu (N-ZS Zemědělská specializace)