Zahradnická fakulta - orgány pracoviska


Kolégium dekana (Zahradnická fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Kolégium dekana (Zahradnická fakulta).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predsedníčka:doc. Dr. Ing. Alena Salašová

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
Bc. Vladimír ArnoštZF N-ZKA-ZAKA prez [sem 1, roč 1]vladimir.arnost@seznam.czAkademický senát
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.ÚPTZP ZF, ext AFbalikj@zf.mendelu.cz
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.MEND ZFbaranek@mendelu.cz
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.ÚVV ZF, ext AFxbaron@node.mendelu.cz
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.ÚVV ZF, ÚZAT ZFpatrik.burg@seznam.cz
Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.ÚZK ZFxjezdins@mendelu.czPředseda senátu
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.ÚPK ZFkucera@zf.mendelu.cz, petr.kucera@mendelu.cz
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.ÚBZ ZFkutkova@zf.mendelu.cz
Ing. Hana Martinková Kuchyňková, Ph.D.DZF ZF, ÚPK ZFhana.kuchynkova@mendelu.cz
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.ÚO ZFtomas.necas@mendelu.cz
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.ÚO ZFivo.ondrasek@mendelu.cz
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.ÚZK ZFpokluda@zf.mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Petr SalašÚŠMZR ZFpetr.salas@mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Alena SalašováÚPK ZF, ext LDFalena.salasova@mendelu.czděkanka
doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.ÚVV ZFjiri.sochor@mendelu.cz
Ing. Eva SpěvákováÚBZ ZF, DZF ZFeva.spevakova@mendelu.czTajemnice
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.ÚBZ ZF, ext LDFpavel.simek@mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Dana WilhelmováÚZAKA ZFdana.wilhelmova@mendelu.cz