Lesnická a dřevařská fakulta - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

OrgánZoznam členov
Akademický senát (Lesnická a dřevařská fakulta)
Disciplinárna komisia (Lesnická a dřevařská fakulta)
Vedecká rada (Lesnická a dřevařská fakulta)

Druh orgánu: ďalší

Orgán
Zoznam členov
Kolégium dekana (Lesnická a dřevařská fakulta)
Vedenie fakulty (Lesnická a dřevařská fakulta)

Druh orgánu: komisia

OrgánZoznam členov
Rada Internej grantovej agentúry (Lesnická a dřevařská fakulta)
Rozvrhová komisia dekana (Lesnická a dřevařská fakulta)


Orgány študijných programov

Druh orgánu: komise

Orgán
Zoznam členov
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-AGI Aplikovaná geoinformatika)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-PTN Procesy tvorby nábytku)
Programová komisia študijného programu (B-ARB Arboristika)
Programová komisia študijného programu (B-DREV Dřevařství)
Programová komisia študijného programu (B-DSGN Design nábytku)
Programová komisia študijného programu (B-KRAJ Krajinářství)
Programová komisia študijného programu (B-LES Lesnictví)
Programová komisia študijného programu (B-NAB Nábytek)
Programová komisia študijného programu (B-STAV Stavby na bázi dřeva)
Programová komisia študijného programu (D-FM Forest Management)
Programová komisia študijného programu (D-FPM Forest Pathology and Mycology)
Programová komisia študijného programu (D-FPT Forest Phytology)
Programová komisia študijného programu (D-FYTO Fytologie lesa)
Programová komisia študijného programu (D-HUL Hospodářská úprava lesa)
Programová komisia študijného programu (D-LFM Lesnická fytopatologie a mykologie)
Programová komisia študijného programu (D-MID Materiálové inženýrství dřeva)
Programová komisia študijného programu (D-OLM Ochrana lesa a myslivost)
Programová komisia študijného programu (D-PTNB Procesy tvorby nábytku)
Programová komisia študijného programu (D-TTLP Technika a technologie lesnických procesů)
Programová komisia študijného programu (D-WME Wood Material Engineering)
Programová komisia študijného programu (N-DI Dřevařské inženýrství)
Programová komisia študijného programu (N-DSGN Design nábytku)
Programová komisia študijného programu (N-EUFO European Forestry)
Programová komisia študijného programu (N-KI Krajinné inženýrství)
Programová komisia študijného programu (N-LI Lesní inženýrství)
Programová komisia študijného programu (N-NI Nábytkové inženýrství)
Programová komisia študijného programu (N-STAV Stavby na bázi dřeva)