Lesnická a dřevařská fakulta - orgány studijních programů


Aplikace zobrazuje seznam orgánů zvoleného pracoviště. Seznam členů orgánu získáte kliknutím na šipku ve sloupci Seznam členů.

Druh orgánu: komise

Orgán
Seznam členů
Oborová rada doktorského studijního programu (D-AGI Aplikovaná geoinformatika)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-FM Forest Management)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-FYTO Fytologie lesa)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-HUL Hospodářská úprava lesa)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-LFM Lesnická fytopatologie a mykologie)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-MID Materiálové inženýrství dřeva)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-OLM Ochrana lesa a myslivost)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-PTN Procesy tvorby nábytku)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-PTNB Procesy tvorby nábytku)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-TTLP Technika a technologie lesnických procesů)
Programová komise studijního programu (B-ARB Arboristika)
Programová komise studijního programu (B-DREV Dřevařství)
Programová komise studijního programu (B-DSGN Design nábytku)
Programová komise studijního programu (B-KRAJ Krajinářství)
Programová komise studijního programu (B-LES Lesnictví)
Programová komise studijního programu (B-NAB Nábytek)
Programová komise studijního programu (B-STAV Stavby na bázi dřeva)
Programová komise studijního programu (N-DI Dřevařské inženýrství)
Programová komise studijního programu (N-DSGN Design nábytku)
Programová komise studijního programu (N-EUFO European Forestry)
Programová komise studijního programu (N-KI Krajinné inženýrství)
Programová komise studijního programu (N-LI Lesní inženýrství)
Programová komise studijního programu (N-NI Nábytkové inženýrství)
Programová komise studijního programu (N-STAV Stavby na bázi dřeva)