Lesnická a dřevařská fakulta - orgány študijných odborov


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: komisia

Orgán
Zoznam členov
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-BOTA-FYTOLL Fytologie lesa)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-DI-TZD Technologie zpracování dřeva)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-EMNG-EMOPZ Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-KRAJ-ISLK Inženýrské stavby lesnické a krajinářské)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-KRAJ-TOK Tvorba a ochrana krajiny)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-LI-HL Hospodářská úprava lesa)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-LI-MYSL Myslivost)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-LI-OCHRL Ochrana lesa)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-LI-PEST Pěstění lesa)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-LI-TMLD Technika a mechanizace lesnické výroby)