Lesnická a dřevařská fakulta - orgány pracoviště


Programová komise studijního programu (N-LI Lesní inženýrství)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Programová komise studijního programu (N-LI Lesní inženýrství).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
Ing. Jakub Drimaj
ÚOLM LDF
J.Drimaj@seznam.cz
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
ÚOLM LDF, ICV B-SP-UOP komb [sem 3, roč 2], ext AF
prof. Dr. Ing. Petr MaděraÚLBDG LDFpetrmad@mendelu.cz
LDF D-KRAJ-EKOLL prez [roč 1]
ÚZPL LDF
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.ÚLDEP LDF
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D.ÚT LDFtomas.zemanek@mendelu.cz