Lesnická a dřevařská fakulta - orgány pracoviště


Vědecká rada (Lesnická a dřevařská fakulta)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Vědecká rada (Lesnická a dřevařská fakulta).

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
IdentifikaceE-mail
Poznámka
ÚN LDF, ext ZF
brunecky@mendelu.cz
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
ÚOLM LDF, OPTČ REK
prof. Ing. Marek Fabrika, Ph.D.
ÚND LDF
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
ÚOLM LDF, ICV B-SP-UOP komb [sem 3, roč 2], ext AF
ÚND LDF
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.VUT Brno, Fakulta architektury
prof. Dr. Ing. Libor JankovskýÚOLM LDFjankov@mendelu.cz, jankovsky@hotmail.com
doc. Ing. Luboš Jurík, Ph.D.
SPU Nitra, Katedra krajinného inženýrství
Constantin Norbert Kinský
ÚHÚLAG LDF, ext ÚI PEF, ext ZF
klimanek@mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Pavel Král
ÚND LDF, ext ZF
Ing. Petr KrálVLS, s.p.
Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.MZe ČR
ÚTOK LDFpkupec@seznam.cz
prof. Dr. Ing. Petr MaděraÚLBDG LDFpetrmad@mendelu.cz
prof. RNDr. Ing. Michal Marek, DrSc., dr. h. c.Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Ing. Róbert Marušák, Ph.D.
prof. Alois Materna, MBA, CSc.
ČKAIT
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
ÚT LDF, ext ICV
Ing. Jiří Neshyba
Lesy města Brna
Ing. Tomáš Pařík
ředitel Wood&Paper
ÚND LDF
paschova@node.mendelu.cz
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, Ph.D.STU Bratislava, Fakulta architektury
RNDr. František Pojer
ředitel , AOPK
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
ÚZPL LDF
ÚLDEP LDF, LDF D-LI-PEST komb [roč 2]pospisil.toman@seznam.cz
Ing. Jaroslav Rygl
Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.
Ing. Petr Skočdopole
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s. r. o.
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
ÚN LDF, ext ZF
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
ÚLDEP LDF
dalibor.safarik@mendelu.cz
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
ÚND LDF
tippner@centrum.cz
Ing. Jan Václavík
DYAS.EU, a.s.
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
ÚGP LDF, ext ZF, ext AF
vranova@mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška
ÚŠLP ŠLP, ÚZPL LDF
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
ÚAK AF, ext ZF, ext LDF