Lesnická a dřevařská fakulta - orgány studijních oborů


Oborová rada doktorského studijního programu (D-LI-TMLD Technika a mechanizace lesnické výroby)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Oborová rada doktorského studijního programu (D-LI-TMLD Technika a mechanizace lesnické výroby).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
ÚT LDF, ext ICV
neruda@mendelu.cz