Lesnická a dřevařská fakulta - orgány pracoviště


Programová komise studijního programu (B-ARB Arboristika)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Programová komise studijního programu (B-ARB Arboristika).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
ÚOLM LDF
jankov@mendelu.cz, jankovsky@hotmail.com
ÚT LDF, ext ICV
neruda@mendelu.cz
Bc. Karel NovákÚLBDG LDF, LDF N-KI-KI prez [sem 3, roč 2]
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.ÚBZ ZF
Ing. Luděk Praus, Ph.D.ÚND LDF
ÚOLM LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.ÚLBDG LDF, ext AF
ÚLBDG LDFjosef.urban@email.cz