Provozně ekonomická fakulta - orgány pracoviště


Aplikace zobrazuje seznam orgánů zvoleného pracoviště. Seznam členů orgánu získáte kliknutím na šipku ve sloupci Seznam členů.

Druh orgánu: samosprávný

OrgánSeznam členů
Akademický senát (Provozně ekonomická fakulta)
Disciplinární komise (Provozně ekonomická fakulta)
Vědecká rada (Provozně ekonomická fakulta)

Druh orgánu: další

OrgánSeznam členů
Kolegium děkana (Provozně ekonomická fakulta)

Druh orgánu: poradní

OrgánSeznam členů
Poradní skupina děkana pro zvyšování kvality vzdělávací činnosti (Provozně ekonomická fakulta)

Druh orgánu: komise

OrgánSeznam členů
Programová rada (Provozně ekonomická fakulta)
Rada Interní grantové agentury (Provozně ekonomická fakulta)
Rozvrhová komise děkana (Provozně ekonomická fakulta)