Provozně ekonomická fakulta - orgány študijných odborov


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: komisia

OrgánZoznam členov
Oborová komise bakalářského studijního programu (B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management)
Oborová komise bakalářského studijního programu (B-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství)
Oborová komise bakalářského studijního programu (B-EM-MCR Management cestovního ruchu)
Oborová komise bakalářského studijního programu (B-EM-ME Manažersko-ekonomický)
Oborová komise bakalářského studijního programu (B-EM-MO Management obchodní činnosti)
Oborová komise bakalářského studijního programu (B-EM-SE Sociálně ekonomický obor)
Oborová komise bakalářského studijního programu (B-HPS-F Finance)
Oborová komise bakalářského studijního programu (B-HPS-VS Veřejná správa)
Oborová komise bakalářského studijního programu (B-II-ARI Automatizace řízení a informatika)
Oborová komise bakalářského studijního programu (B-SI-EI Ekonomická informatika)
Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-EMAJ-ESAJ European Studies in Business and Economics)
Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management)
Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství)
Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-EM-ME Manažersko-ekonomický)
Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu)
Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-HPS-FIM Finance a investiční management)
Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-HPS-UAD Účetnictví a daně)
Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-HPS-VS Veřejná správa)
Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-II-ARI Automatizace řízení a informatika)
Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-SI-EI Ekonomická informatika)