Provozně ekonomická fakulta - orgány studijních oborů


Oborová komise bakalářského studijního programu (B-HPS-F Finance)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Oborová komise bakalářského studijního programu (B-HPS-F Finance).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánuIdentifikace
E-mail
Poznámka
ÚF PEF
ÚÚD PEF
veronika.solilova@mendelu.cz
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
ÚÚD PEF