Provozně ekonomická fakulta - orgány pracoviska


Programová rada (Provozně ekonomická fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Programová rada (Provozně ekonomická fakulta).

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
Identifikácia
E-mail
Poznámka
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
ÚI PEF
darena@node.mendelu.cz
ÚSO PEF
qqhampel@node.mendelu.cz
ÚI PEFdita.dlabolova@mendelu.cz
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
ÚSO PEF
ÚF PEF
ÚI PEF
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
ÚMO PEF
lea@mendelu.cz
ÚF PEF
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
ÚE PEF
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.ÚÚD PEF, ext LDFdanuse.nerudova@mendelu.cz
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.ÚMA PEF, ext LDF
ÚPHV PEF
rasticov@node.mendelu.cz
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.ÚE PEF, OPTČ REK
ÚMO PEF
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.ÚPE PEFspirkova@node.mendelu.cz
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.ÚI PEF
Ing. Hana VránováVYZC PEF, PEF D-ARI komb [roč 1]
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.ÚMA PEF, ext ZF