Provozně ekonomická fakulta - orgány pracovištěHelp


Programová komise studijního programu (N-EM Ekonomika a management)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Programová komise studijního programu (N-EM Ekonomika a management).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
Ing. Kamila Čermáková
PEF D-EAM komb [přerušeno]
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
ÚE PEF
PEF B-EM-SE [ukončeno]
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.ÚMO PEFlea@mendelu.cz
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.ÚE PEF
ÚPHV PEF
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
ÚI PEF, OPPIT OIT CP, ext AF, ext OIS OIT CP, ext ICV, ext LDF
rybicka@mendelu.cz
ÚMO PEF, ext LDFkatkag@node.mendelu.cz
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.ÚPE PEF, ext LDFpavels@mendelu.cz
Ing. Marcel Ševela, Ph.D.ÚPE PEF
ÚMA PEF, ext ZF