Provozně ekonomická fakulta - orgány pracovištěHelp


Oborová rada doktorského studijního programu (D-EM Ekonomika a management)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Oborová rada doktorského studijního programu (D-EM Ekonomika a management).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předsedkyně:
místopředseda:
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
ÚE PEF
qqfuchs@node.mendelu.czÚstav ekonomie Mendelu v Brně
ÚSO PEF
qqhampel@node.mendelu.cz
doc. JUDr. Martin Janků, CSc.ext AF, ext ZFjankum@mendelu.cz
prof. Ing. Ĺudmila Nagyová, PhD.
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
ext PEF
děkanka FEM UTB ve Zlíně
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
ÚI PEF, ext ICV
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.ÚPHV PEF
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
ÚMO PEF
Děkanka PEF, ved. Ústavu marketingu a obchodu, PEF Mendelu Brno
ÚPE PEF, ext LDF
pavels@mendelu.cz
prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.vedoucí Katedry řízení, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v PrazeZást. ved. KŘ, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha -Suchdol
prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.ext ÚMA PEF, ext ZFtomsik@mendelu.cz
Ved. Ústavu managementu, PEF Mendelu Brno
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.ÚMA PEF, ext ZF
Proděkan, Ústav managementu, PEF Mendelu Brno