Provozně ekonomická fakulta - orgány pracovištěHelp


Programová komise studijního programu (N-II Inženýrská informatika)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Programová komise studijního programu (N-II Inženýrská informatika).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
ÚI PEF, PEF D-ARI prez [roč 1]
ÚI PEF
xfaldik@node.mendelu.cz
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.ÚI PEF
ÚI PEFqqklime1@node.mendelu.cz
ÚE PEF
machay@node.mendelu.cz
ÚZPET AF, ext ÚI PEF, ext ICV
RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D.Matematický ústav AV ČR
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.ÚI PEF, ext ÚHÚLAG LDF
ÚI PEFstastny@fme.vutbr.cz, stastny@node.mendelu.cz
ÚI PEF, ext LDF, ext AF
oldrich.trenz@gmail.com