Provozně ekonomická fakulta - orgány pracoviska


Rada Internej grantovej agentúry (Provozně ekonomická fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Rada Internej grantovej agentúry (Provozně ekonomická fakulta).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predsedníčka:
tajomníčka:

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
IdentifikáciaE-mailPoznámka
ÚI PEF
OKOR DPEF PEFlucie.kamenicka@mendelu.cz
ÚF PEF
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.ÚMO PEFstavkova@mendelu.cz