Provozně ekonomická fakulta - orgány pracoviska


Rada Internej grantovej agentúry (Provozně ekonomická fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Rada Internej grantovej agentúry (Provozně ekonomická fakulta).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predsedníčka:prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
tajomníčka:Lucie Kamenická, DiS.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
Ing. Petr Jedlička, Ph.D.ÚI PEFpetrj@pef.mendelu.cz
Lucie Kamenická, DiS.OKOR DPEF PEFlucie.kamenicka@mendelu.cz
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.ÚF PEFkapounek@mendelu.cz
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.ÚMO PEFstavkova@mendelu.cz