Provozně ekonomická fakulta - orgány pracovištěHelp


Rada Interní grantové agentury (Provozně ekonomická fakulta)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Rada Interní grantové agentury (Provozně ekonomická fakulta).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předsedkyně:
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
tajemnice:Lucie Kamenická, DiS.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mailPoznámka
ÚI PEF
Lucie Kamenická, DiS.OKOR DPEF PEF
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.ÚF PEFkapounek@mendelu.cz
ÚMO PEFstavkova@mendelu.cz