Provozně ekonomická fakulta - orgány pracoviště


Rada Interní grantové agentury (Provozně ekonomická fakulta)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Rada Interní grantové agentury (Provozně ekonomická fakulta).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předsedkyně:prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
tajemnice:Lucie Kamenická, DiS.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánuIdentifikaceE-mailPoznámka
Ing. Petr Jedlička, Ph.D.ÚI PEFpetrj@pef.mendelu.cz
Lucie Kamenická, DiS.OKOR DPEF PEFlucie.kamenicka@mendelu.cz
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.ÚF PEFkapounek@mendelu.cz
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.ÚMO PEFstavkova@mendelu.cz