Provozně ekonomická fakulta - orgány pracovištěHelp


Vědecká rada (Provozně ekonomická fakulta)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Vědecká rada (Provozně ekonomická fakulta).

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
FAI UTB ve Zlíně
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
vedoucí Katedry ekonomiky podnikového hospodářství, ESF, MU Brno
doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.
CERGE-EI
doc. Ing. Dagmar Cagáňová, Ph.D.MTF STU v Bratislave
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
ÚI PEF
prof. Dr. Ing. Jarko FidrmucZeppelin University, Friedrichshafen, SRN
ÚE PEF
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.FF UP v Olomouci
ÚSO PEF
qqhampel@node.mendelu.cz
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.
ÚI PEF
prof. Dr. Ing. Elena Horskáděkanka FEM SPU v Nitře, FEM SPU v Nitře
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
ÚSO PEF
jitka.janova@mendelu.cz
Ing. Ivana Julínková, CSc.
OHL ŽS
ÚF PEFkapounek@mendelu.cz
ÚI PEF
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.ÚMO PEF
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
ÚF PEF
zuzana.kucerova@mendelu.cz
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
ÚF PEF
lacina@mendelu.cz
ÚE PEF
machay@node.mendelu.cz
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.ÚI PEF
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.ÚÚD PEF, ext LDF
Ing. Martin Pelikán, Ph.D.
Děkan provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze
doc. Ing. Richard Pošpíšil, Ph.D.FF UP Olomouc
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBAFP VUT v Brně
ÚMA PEF
vajcnero@mendelu.cz
ÚPHV PEF
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
EF JU v Českých Budějovicích
Ing. Martin Slezák
Specialista v oblasti financí
Ing. Přemysl Soldán, CSc.
Tieto Czech, s. r. o.
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.proděkan Obchodně podnikatelské fakulty, Slezská univerzita v Opavě
ÚMO PEF
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.ÚPE PEFspirkova@node.mendelu.cz
ÚI PEF, ext LDF, ext AF
doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
FAME UTB ve Zlíně
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
vedoucí Katedry veřejných financí, VŠE Praha
doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.
děkan Fakulty informačních technologií, VUT Brno
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
ÚMA PEF, ext ZF
pavel.zufan@gmail.com