Provozně ekonomická fakulta - orgány pracovištěHelp


Programová komise studijního programu (B-II Inženýrská informatika)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Programová komise studijního programu (B-II Inženýrská informatika).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
Ing. Robert ČížekÚI PEF, PEF D-ARI prez [roč 1]
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.ÚI PEF
prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
ÚI PEF
qqklime1@node.mendelu.cz
ÚE PEF
machay@node.mendelu.cz
ÚZPET AF, ext ÚI PEF, ext ICV
marecekj@mendelu.cz
RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D.
Matematický ústav AV ČR
ÚI PEF, ext ÚHÚLAG LDF
vit.ondrousek@mendelu.cz
ÚI PEFstastny@fme.vutbr.cz, stastny@node.mendelu.cz
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
ÚI PEF, ext LDF, ext AF
oldrich.trenz@gmail.com