Provozně ekonomická fakulta - orgány pracovištěHelp


Oborová rada doktorského studijního programu (D-EAM Ekonomika a management)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Oborová rada doktorského studijního programu (D-EAM Ekonomika a management).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předsedkyně:
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánuIdentifikaceE-mail
Poznámka
ÚE PEF
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.ÚSO PEFqqhampel@node.mendelu.cz
prof. Ing. Ĺudmila Nagyová, PhD.
SPU v Nitře
ext PEF, ext PEFSPU v Nitře
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
ext PEF
UTB ve Zlíně
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.ÚI PEF, ext ICVrabova@mendelu.cz
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.ÚMA PEFvajcnero@mendelu.cz
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.ÚPHV PEFrasticov@node.mendelu.cz
ext PEFqqreznak@node.mendelu.czVUT v Brně
ext PEF, ext PEFJČU v Českých Budějovicích
ÚMO PEFstavkova@mendelu.cz
ÚPE PEF, ext LDF
ext PEF
ČZU v Praze
ÚMA PEF, ext ZFpavel.zufan@gmail.com