Provozně ekonomická fakulta - orgány pracoviska


Poradní skupina děkana pro zvyšování kvality vzdělávací činnosti (Provozně ekonomická fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Poradní skupina děkana pro zvyšování kvality vzdělávací činnosti (Provozně ekonomická fakulta).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
tajomníčka:Ing. Petra Křupalová

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
Mgr. Veronika Blašková, Ph.D.ÚSO PEFveronika.blaskova@mendelu.cz
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.ÚI PEF, ext ICVfoltynek@pef.mendelu.cz
Ing. Aleš Franc, Ph.D.ÚE PEFfranc@node.mendelu.cz
Ing. Jiří GruberOSI DPEF PEF, ext REKsifpef@mendelu.cz
doc. Ing. Soňa Hurná, CSc.ÚPE PEFhurna@node.mendelu.cz
Bc. Vít Janiš, BA (Hons), MSc., Ph.D.ÚMA PEFvit@janisovi.cz
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.ÚPHV PEF, ext ICVkelblova@mendelu.cz
Ing. Petra KřupalováSO DPEF PEFpetra.krupalova@mendelu.cz
Ing. Soňa Kukučková, Ph.D.ÚF PEF sona.kukuckova@mendelu.cz
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.ÚE PEFmachay@node.mendelu.cz
Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.ÚÚD PEF, ext OPR REKpavel.semerad@mendelu.cz
Ing. Marek Záboj, Ph.D.ÚMO PEFmarek.zaboj@mendelu.cz