Provozně ekonomická fakulta - orgány pracovištěHelp


Programová komise studijního programu (B-AII Administrace IS/ICT)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Programová komise studijního programu (B-AII Administrace IS/ICT).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
ÚI PEF, OI OIT CP
RNDr. Jiří Bartoš, Ph.D.
VIAVIS
RNDr. Jan HuspekaYOUR SYSTEM
prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
ÚI PEF
qqklime1@node.mendelu.czgarant
Ing. Peter Kovalčík
Check Point ČR
ÚE PEF
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
ÚI PEF
Ing. Jiří Papuga, CSc.GFŘ
Ing. Jan Přichystal, Ph.D.ÚI PEF
ÚI PEF, ext ICV
doc. RNDr. Tomáš Sochor, CSc.
ÚI PEF