Provozně ekonomická fakulta - orgány studijních oborů


Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předsedkyně:

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
ÚPE PEF [ukončeno]
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.
ÚPHV PEF, ext ICV
kelblova@mendelu.cz
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
ÚMO PEF