Provozně ekonomická fakulta - orgány pracovištěHelp


Oborová rada doktorského studijního programu (D-SIA System Engineering and Informatics)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Oborová rada doktorského studijního programu (D-SIA System Engineering and Informatics).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
místopředseda:

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBAext PEFqqberan4@node.mendelu.cz
ÚI PEF
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.ÚI PEF
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.
UIFS FIT VUT Brno, Božetěchova 2 , 612 66 Brno
ÚI PEF
qqklime1@node.mendelu.cz
doc. RNDr. František Koliba, CSc.ext PEFkoliba@opf.slu.cz
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
ÚZPET AF, ext ÚI PEF, ext ICV
prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D.
Ved. fak. informatiky a managementu UHK, kat. informačních technologií, Hradecká 1227, 500 03 Hradec Králové
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.ÚI PEF, ext ICV
doc. Dr. Ing. Jiří RybičkaÚI PEF, OPPIT OIT CP, ext AF, ext OIS OIT CP, ext ICV, ext LDF
ÚMO PEF
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
ÚI PEF
ÚI PEF, ext LDF, ext AF
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.
Ved. katedry informatiky, FPV UKF Nitra, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra, SR
doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.UIFS FIT VUT Brno, Božetěchova 2, 612 66 Brno
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.ÚMA PEF, ext ZF