Provozně ekonomická fakulta - orgány pracovištěHelp


Oborová rada doktorského studijního programu (D-EMA Economics and Management)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Oborová rada doktorského studijního programu (D-EMA Economics and Management).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předsedkyně:
místopředseda:doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.ÚE PEF
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.ÚSO PEFqqhampel@node.mendelu.cz
ext AF, ext ZFjankum@mendelu.cz
prof. Ing. Ĺudmila Nagyová, PhD.
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
ext PEF
qqpavel5@node.mendelu.cz
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.ÚI PEF, ext ICV
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.ÚPHV PEFrasticov@node.mendelu.cz
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.ÚMO PEF
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
ÚPE PEF, ext LDF
prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.vedoucí Katedry řízení, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze
prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.ext ÚMA PEF, ext ZFtomsik@mendelu.cz
ÚMA PEF, ext ZF
pavel.zufan@gmail.com