Provozně ekonomická fakulta - orgány pracoviska


Kolégium dekana (Provozně ekonomická fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Kolégium dekana (Provozně ekonomická fakulta).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
tajomník:Ing. Jaroslav Pakosta, LL.M.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
Identifikácia
E-mail
Poznámka
ÚSO PEF
prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.ÚI PEFqqklime1@node.mendelu.cz
Ing. Petra KřupalováSO DPEF PEFpetra.krupalova@mendelu.cz
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
ÚMO PEF
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
ÚF PEF
ÚÚD PEF, ext LDF
danuse.nerudova@mendelu.cz
Ing. Jaroslav Pakosta, LL.M.
Taj DPEF PEF, DPEF PEF
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.ÚMA PEF, ext LDF
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.ÚPHV PEF
ÚE PEF, OPTČ REK
rozi@mendelu.cz
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.ÚPE PEFspirkova@node.mendelu.cz
ÚI PEF, ext LDF, ext AF
oldrich.trenz@gmail.com
Ing. Hana VránováVYZC PEF, PEF D-ARI komb [roč 1]
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
ÚMA PEF, ext ZF
pavel.zufan@gmail.com