Provozně ekonomická fakulta - orgány pracovištěHelp


Kolegium děkana (Provozně ekonomická fakulta)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Kolegium děkana (Provozně ekonomická fakulta).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
tajemník:
Ing. Jaroslav Pakosta, LLM

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
ÚSO PEF
ÚI PEFqqklime1@node.mendelu.cz
SO DPEF PEF
ÚMO PEF
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
ÚF PEF
zuzana.kucerova@mendelu.cz
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
ÚÚD PEF, ext LDF
Taj DPEF PEF, DPEF PEF
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.ÚMA PEF
ÚPHV PEF
rasticov@node.mendelu.cz
ÚE PEF, OPTČ REK
rozi@mendelu.cz
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
ÚPE PEF
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.ÚI PEF, ext LDF, ext AF
VYZC PEF, PEF D-ARI komb [roč 1]
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.ÚMA PEF, ext ZF