Provozně ekonomická fakulta - orgány studijních oborů


Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-HPS-UAD Účetnictví a daně)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-HPS-UAD Účetnictví a daně).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předsedkyně:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánuIdentifikace
E-mail
Poznámka
doc. Ing. Petr David, Ph.D.ÚÚD PEF
ÚÚD PEF, ext LDF
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
ÚÚD PEF