Provozně ekonomická fakulta - orgány studijních oborů


Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-II-ARI Automatizace řízení a informatika)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-II-ARI Automatizace řízení a informatika).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
ÚI PEF
ÚI PEFqqklime1@node.mendelu.cz
ÚZPET AF, ext ÚI PEF, ext ICV
marecekj@mendelu.cz
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.ÚI PEF, ext ÚHÚLAG LDFvit.ondrousek@mendelu.cz
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
ÚI PEF
stastny@fme.vutbr.cz, stastny@node.mendelu.cz
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.ÚI PEF, ext LDF, ext AF