Provozně ekonomická fakulta - orgány studijních oborů


Oborová komise bakalářského studijního programu (B-II-ARI Automatizace řízení a informatika)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Oborová komise bakalářského studijního programu (B-II-ARI Automatizace řízení a informatika).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
ÚI PEF, PEF D-ARI prez [roč 1]
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
ÚI PEF
qqfarana@node.mendelu.cz
prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.ÚI PEF
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.ÚE PEF
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
ÚZPET AF, ext ÚI PEF, ext ICV
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
ÚI PEF, ext ÚHÚLAG LDF
vit.ondrousek@mendelu.cz
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.ÚI PEF
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
ÚI PEF, ext LDF, ext AF