Provozně ekonomická fakulta - orgány studijních oborů


Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-SI-EI Ekonomická informatika)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-SI-EI Ekonomická informatika).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánuIdentifikaceE-mail
Poznámka
ÚI PEF
darena@node.mendelu.cz
ÚI PEF
Bc. Vít Janiš, BA (Hons), MSc., Ph.D.ÚMA PEFvit@janisovi.cz
ÚI PEF
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
ÚI PEF
ÚI PEF, ext LDF, ext ÚHÚLAG LDFxproch17@node.mendelu.cz
ÚI PEF, ext ICV