Provozně ekonomická fakulta - orgány studijních oborů


Oborová komise bakalářského studijního programu (B-SI-EI Ekonomická informatika)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Oborová komise bakalářského studijního programu (B-SI-EI Ekonomická informatika).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:doc. Ing. František Dařena, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánuIdentifikaceE-mail
Poznámka
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.ÚI PEF
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
ÚI PEF
Bc. Vít Janiš, BA (Hons), MSc., Ph.D.
ÚMA PEF
vit@janisovi.cz
ÚI PEF
ÚI PEF
mot@mendelu.cz
ÚI PEF, ext LDF, ext ÚHÚLAG LDF
xproch17@node.mendelu.cz
ÚI PEF, ext ICV