Provozně ekonomická fakulta - orgány studijních oborů


Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-EM-ME Manažersko-ekonomický)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-EM-ME Manažersko-ekonomický).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.ÚSO PEF
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.ÚMO PEFlea@mendelu.cz
ÚE PEF, OPTČ REK
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.ÚPE PEF, ext LDFpavels@mendelu.cz
Ing. Marcel Ševela, Ph.D.ÚPE PEFsevela@mendelu.cz
ÚPE PEF
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
ÚMA PEF, ext ZF