Institut celoživotního vzdělávání - orgány pracoviska


Kolegium ředitele (Institut celoživotního vzdělávání)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Kolegium ředitele (Institut celoživotního vzdělávání).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predsedníčka:doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
Bc. Martin Brandstätter, DiS.KŘ ICVbrandsta@mendelu.cz
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.OEI ICVcupal@node.mendelu.cz
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.OSV ICV, PZAlenka.kamanova@mendelu.cz
Mgr. Alena Krejčí, DiS.PPC ICV, PZAsouckova@node.mendelu.cz
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.ext ICV, ext ICV, ext AFdlinhart@mendelu.cz
Ing. Šárka MoravcováODOV ICVodov.icv@mendelu.cz, sarka.moravcova@mendelu.cz
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.OSV ICVsimane@node.mendelu.cz
Ing. Martina UrbánkováKŘ ICVurbankov@node.mendelu.cz