Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviska


Akademický senát (Zahradnická fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Akademický senát (Zahradnická fakulta).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.
podpredsedovia:Bc. Vladimír Arnošt, Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
tajomník:Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
Bc. Vladimír ArnoštZF N-ZKA-ZAKA prez [sem 1, roč 1]vladimir.arnost@seznam.cz
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.ÚPTZP ZF, ext AFbalikj@zf.mendelu.cz
Ing. Pavel Híc, Ph.D.ÚPTZP ZFxhic@node.mendelu.cz
Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.ÚZK ZFxjezdins@mendelu.cz
Bc. PharmDr. Martina Kotlandová, Ph.D.ZF N-ZKA-MZKU prez [sem 3, roč 2]martina.kot@seznam.cz
Anna-Marie MaršováZF B-ZKA-ZKA prez [sem 7, roč 4]annamarie.marsova@gmail.com
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.ÚZAT ZFxmasan@node.mendelu.cz
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.ÚO ZFtomas.necas@mendelu.cz
Bc. Zdeněk ŘezaninaDZF ZF, ZF N-RSZ prez [sem 1, roč 1]z.rezanina@seznam.cz
doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.ÚVV ZFjiri.sochor@mendelu.cz
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.ÚVV ZFxsotolar@node.mendelu.cz
Sandra ŠuránkováZF B-ZKA-ZKA prez [sem 7, roč 4]sandrasurankova@gmail.com
Ing. Vojtěch UrbanZF D-KA prez [roč 1]urbi410@seznam.cz
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.MEND ZFxvachun@zf.mendelu.cz
Ing. Stanislav Vilím, Ph.D.ÚBZ ZFxvilim@node.mendelu.cz