Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviště


Akademický senát (Zahradnická fakulta)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Akademický senát (Zahradnická fakulta).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.
místopředsedové:Vladimír Arnošt, Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
tajemník:Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánuIdentifikaceE-mailPoznámka
Vladimír ArnoštZF B-ZKA-ZKA prez [sem 8, roč 4]vladimir.arnost@seznam.cz
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.ÚPTZP ZF, ext AFbalikj@zf.mendelu.cz
Ing. Pavel Híc, Ph.D.ÚPTZP ZFxhic@node.mendelu.cz
Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.ÚZK ZFxjezdins@mendelu.cz
Bc. PharmDr. Martina Kotlandová, Ph.D.ZF N-ZKA-MZKU prez [sem 2, roč 1]martina.kot@seznam.cz
Anna-Marie MaršováZF B-ZKA-ZKA prez [sem 6, roč 3]annamarie.marsova@gmail.com
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.ÚZAT ZFxmasan@node.mendelu.cz
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.ÚO ZFnecast@zf.mendelu.cz
Zdeněk ŘezaninaDZF ZFz.rezanina@seznam.cz
doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.ÚVV ZFjiri.sochor@mendelu.cz
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.ÚVV ZFxsotolar@node.mendelu.cz
Sandra ŠuránkováZF B-ZKA-ZKA prez [sem 6, roč 3]sandrasurankova@gmail.com
Bc. Vojtěch UrbanZF N-ZKA-ZAKA prez [sem 6, roč 2]urbi410@seznam.cz
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.MEND ZFxvachun@zf.mendelu.cz
Ing. Stanislav Vilím, Ph.D.ÚBZ ZFxvilim@node.mendelu.cz