Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviště


Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice.

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
místopředsedové:doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D., Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánuIdentifikaceE-mailPoznámka
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.ÚVV ZF, ext AFxbaron@node.mendelu.cz
doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.ÚPŠRR AFcerkal@mendelu.cz
prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.ÚVZP AFdolezal@mendelu.cz
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.ÚOLM LDFhodvo@post.cz
Ing. Daniel Falta, Ph.D.ÚCHHZ AFdaniel.falta@mendelu.cz
doc. Ing. Jiří Fryč, CSc.ÚZPET AF, ext ICVfryc@mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Zdeněk HavlíčekÚMFGZ AFzdhav@mendelu.cz
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.ÚCHHZ AFmachal@mendelu.cz
Ing. Radomil MěřínskýŘED ŽAB ŠZPr.merinsky@seznam.cz
Ing. Vlastislav Mudrákředitel , NAVOS, a. s.
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.ÚT LDFneruda@mendelu.cz
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.ÚO ZFondrasek@zf.mendelu.cz
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.ÚVZP AFqqpavla1@node.mendelu.cz
Ing. Jaroslav Přikryl, CSc.KWS osiva, s.r.o.
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.ÚAPMV AFryant@mendelu.cz
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.ÚAK AF, ext ICVsmutny@mendelu.cz
Ing. Hana Stojanová, Ph.D.ÚMA PEFhana.stojanova@mendelu.cz
Ing. Antonín Studenýpředseda představenstva, Bonagro a.s., Blažovice
Ing. Tomáš Šmerda, Ph.D.Agrotec, a. s., Hustopeče
Ing. Luděk ŠtůralaJednatel, LINAGRI s.r.o.
prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.ÚRPE FRRMS, ext PEFvinohrad@mendelu.cz
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c.ÚVZP AFzeman@mendelu.cz
prof. Ing. František Zemánek, CSc.ISK, s.r.o. Žabčice
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.ÚAK AF, ext ZF, ext LDFzalud@mendelu.cz