Mendel University in Brno - list of department bodies


Pracovní skupina pro budování pracoviště CEITEC na MENDELU

The application shows the list of active members of the body Pracovní skupina pro budování pracoviště CEITEC na MENDELU.

Current functions of members of the body:
chairperson:doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc.
secretary:Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.

The following table shows all the active members of the body.

Body memberIdentificationE-mailNote
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.DMBR FAbrzoboha@ibp.cz
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc.ext ILEhavlicek@mendelu.cz
prof. Ing. René Kizek, Ph.D.DCB FA [terminated]kizek@sci.muni.cz
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.DCB FAklejdusb@seznam.cz
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.ÚMFGZ FA, ext FFWTknoll@mendelu.cz
prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.CEITEC FAprochazk@mendelu.cz
Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.CEITEC FArein@mendelu.cz
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c.ÚVZP FAzeman@mendelu.cz