Mendel University in Brno - list of department bodies


Redakční rada časopisu Mendelu Beskydy

The application shows the list of active members of the body Redakční rada časopisu Mendelu Beskydy.

Current functions of members of the body:
chairperson:prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.

The following table shows all the active members of the body.

Body memberIdentificationE-mailNote
prof. Dr. Ing. Igor Anič, DrSc.Zavod za ekologiju i uzgajanije šuma, Šumarski fakultet, Sveučiliště, Záhřeb, Chorvatsko
Dr. Algidras AugustaitisLithuanian University of Agriculture, Faculty of Forestry and Ecology, Laboratory of Forest Monitoring, Litva
prof. Dr. Ing. Luboš BorůvkaKatedra pedologie a ochrany půd, FAPPZ ČZU Praha, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Dr. Thomas DirnböckUmweltbundesamt GmbH, Vídeň, Rakousko
Dr. Dirk Roger EisenhauerStaatsbetrieb Sachsenforst, Pirna OT Graupa, D
Dr. Dirk Roger EisenhauerStaatsbetrieb Sachsenforst, OT Graupa, Pirna, Německo
doc. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.Lesnická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha
RNDr. Miloslav Homolka, CSc.Oddělení ekologie savců, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno
doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Brno
RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.riaditeľ , Botanický ústav SAV, Bratislava, SK
RNDr. Petr Kočárek, CSc.Katedra biologie a ekologie, Přídovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
Dr. Ing. Bohdan KonôpkaNárodné lesnícke centrum, Zvolen, Slovenská republika
prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.DFPGM FFWTkula@mendelu.cz
RNDr. Ján Kulfan, CSc.Ústav ekologie lesa, SAV, Zvolen, Slovenská republika
prof. Dr. Lars LundinSwedish University of Agricultural Sciences, Švédsko
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.IFE FFWTladislav.mensik@mendelu.cztechnický redaktor
doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.Katedra zoologie, PřF JČU v Českých Budějovicích
Dr. Ing. Milan Pernek, Ph.D.V.D. pročelnik Odjela za zaštitu šuma i loďstvo, Šumarski institut, Jastrebarsko, Jastrebarsko, HR
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.Katedra pěstování lesa, FLD ČZU Praha
prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.Lesnícka fakulta Technické univerzity vo Zvolene, Slovenská republika
Dr hab. Ing. Jaroslav SochaKatedra Dendrometrii, Wydzial Lesny Uniwersystetu, Krakow, Polsko
prof. Dr hab. Tomasz StaszewskiInstytut Ekologii Terenów Uprzemystowionych, Katowice, Polská republika
Ing. Miroslav Tesař, CSc.Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i, Praha
prof. Ing. Vladimír Tesař, CSc.ExtBoard, ext FFWT, ExtReadtesarv@mendelu.cz
Univ.-Prof. Dr. Rudolf WegensteinerDepartment of Forest- and Soil Sciences, Institute of Forest Entomology, Forest Pathology and Forest Protectiion, BOKU, Vídeň, Rakousko
Dr hab. Ing. Slawomir WilczyńskiKatedra Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej, Krakow, Polsko