Mendel University in Brno - list of department bodiesHelp


This application displays a list of the bodies of the selected department. For the list of the body members use the arrow in the Members list column.

Kind of body: autonomous

Body
Members list
Academic Senate
Board of Internal Evaluation of Mendel university in Brno
Disciplinary Board
Scientific Council

Kind of body: other

BodyMembers list
Board of Trustees

Kind of body: advisory

Body
Members list
Internal accreditation committee of Mendel university in Brno
provést
Rector's Advisory Board

Kind of body: committee

Body
Members list
Advisory council for the University agriculture enterprise in Žabčice
Central amends committeeprovést
Council for Commercialization
provést
Editorial Board of the MENDEL GREEN of Mendel university in Brno
Etická komise Mendelovy univerzity v Brně
provést
Chancellor's Commission for Educational Activities of Mendel university in Brno
Chancellor's Commission for Foreign Relations and Internationalization of Mendel university in Brnoprovést
Chancellor's Commission for HR of Mendel university in Brno
Chancellor's committee for creative Mendel activities of Mendel university in Brno
Chancellor's committee for economy and administrationprovést
Chancellor's Committee for Editorial and Audiovisual Activities of Mendel university in Brno
Chancellor's Committee for informatics of Mendel university in Brnoprovést
Chancellor's Committee for Public Relations of Mendel university in Brnoprovést
Komise rektora pro sestavování rozvrhů Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektorky pro strategii, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brněprovést
Liquidation committee for university departments and rector's officesprovést
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
provést
Redakční rada časopisu Mendelu Beskydy
Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
provést
Redakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
provést
Redakční rada vědeckého časopisu Agricultura Tropica et Subtropicaprovést
Risk Management Committee Mendel University in Brnoprovést
The Committee of Experts for Ensuring the Welfare of Animals of the Mendel University in Brno

Kind of body: supplementary

BodyMembers list
Board of Graduates club
Pracovní skupina pro budování pracoviště CEITEC na MENDELU