Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

OrgánZoznam členov
Akademický senát
Disciplinárna komisia
Rada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně
Vedecká rada

Druh orgánu: ďalší

Orgán
Zoznam členov
Správna rada

Druh orgánu: poradný

OrgánZoznam členov
Interná akreditačná komisia
Kolégium rektora

Druh orgánu: komisia

OrgánZoznam členov
Etická komise Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektora pro sestavování rozvrhů Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektorky pro ediční a audiovizuální činnost Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektorky pro HR Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektorky pro informatiku Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektorky pro Public Relations Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektorky pro strategii, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektorky pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektorky pro vzdělávací činnost Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektorky pro zahraniční vztahy a internacionalizaci Mendelovy univerzity v Brně
Komisia rektora pre hospodársko-správnu činnosť
Likvidační komise pro celoškolská a rektorátní pracoviště
Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat Mendelovy univerzity v Brně
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Poradný zbor školského poľnohospodárskeho podniku
Rada pro komercializaci
Redakční rada časopisu MENDEL GREEN Mendelovy univerzity v Brně
Redakční rada časopisu Mendelu Beskydy
Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Redakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Redakční rada vědeckého časopisu Agricultura Tropica et Subtropica
Ústredná náhradová komisia
Výbor pro řízení rizik Mendelovy univerzity v Brně

Druh orgánu: doplnkový

Orgán
Zoznam členov
Pracovní skupina pro budování pracoviště CEITEC na MENDELU
Predsedníctvo klubu absolventov

Tip Hľadáte ďalšie orgány?