Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviště


Aplikace zobrazuje seznam orgánů zvoleného pracoviště. Seznam členů orgánu získáte kliknutím na šipku ve sloupci Seznam členů.

Druh orgánu: samosprávný

Orgán
Seznam členů
Akademický senát
Disciplinární komise
Rada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně
Vědecká rada

Druh orgánu: další

OrgánSeznam členů
Správní rada

Druh orgánu: poradní

Orgán
Seznam členů
Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně
Kolegium rektora

Druh orgánu: komise

Orgán
Seznam členů
Etická komise Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektora pro sestavování rozvrhů Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektorky pro ediční a audiovizuální činnost Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektorky pro hospodářsko-správní činnost
Komise rektorky pro HR Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektorky pro informatiku Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektorky pro Public Relations Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektorky pro strategii, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektorky pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektorky pro vzdělávací činnost Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektorky pro zahraniční vztahy a internacionalizaci Mendelovy univerzity v Brně
Likvidační komise pro celoškolská a rektorátní pracoviště
Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat Mendelovy univerzity v Brně
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice
Rada pro komercializaci
Redakční rada časopisu MENDEL GREEN Mendelovy univerzity v Brně
Redakční rada časopisu Mendelu Beskydy
Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Redakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Redakční rada vědeckého časopisu Agricultura Tropica et Subtropica
Ústřední náhradová komise
Výbor pro řízení rizik Mendelovy univerzity v Brně

Druh orgánu: doplňkový

Orgán
Seznam členů
Pracovní skupina pro budování pracoviště CEITEC na MENDELU
Předsednictvo klubu absolventů

Tip Hledáte další orgány?