Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviště


Redakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Redakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis.

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
ÚCB AF, ext CEITEC AF
doc. Ing. Petr Blizkovsky, Ph.D.
General Secretariat of the Council of the European Union, Brussel, Belgium
Dr. Raymond Bujdoso
Department of Veterinary Medicine, University of Cambridge
Dr. Matyas CaterUniversity of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
Thomas Cech
Federal Research and Training Centre for Forests, Vienna, Austria
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.ÚOLM LDF
ÚTAD AF, ext ÚI PEF, ext ICVjiri.cupera@mendelu.cz, xcupera@node.mendelu.cz
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
ÚI PEF
darena@node.mendelu.cz
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. nat. techn. Josef Eitzinger
Institute of Meteorology, Wien, Austria
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
ÚCHHZ AF
chladek@mendelu.cz
prof. Dr. Ing. Libor JankovskýÚOLM LDFjankov@mendelu.cz, jankovsky@hotmail.com
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.ÚF PEF
prof. Ing. Jan Labuda, DrSc.
Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia
Dr. Francois Lategan
Faculty of Applied Sciences, Cape Peninsula University of Technology, Cape Town, South Africa
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
ÚZPET AF, ext ÚI PEF, ext ICV
marecekj@mendelu.cz
Slobodan Milanovic
University of Belgrade, Belgrade, Republic of Serbia
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
ředitel, Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o. Troubsko
ÚÚD PEF, ext LDF
danuse.nerudova@mendelu.cz
prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, Ph.D.Faculty of Engineering, Slovak Agricultural University in Nitra, Nitra, Slovak Republic
Sasa Orlovic, Ph.D.Institute of Lowland Forestry and Environment, University of Novi Sad, Republic of Serbia
ÚTS FRRMS
prof. Elena María Planells del Pozo
School of Pharmacy, University of Granada, Spain
prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.ÚPŠRR AF, ext LDF, ext ICV
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
ÚE PEF
rozi@mendelu.cz
ÚPK ZF, ext LDF
Dr. Daniel Smit
School of Economics and Management, Tilburg University, Tilburg, The Netherlands
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.Ústav výživy zvířat, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
prof. Ing. Peter Strapák, PhD.
Faculty of Agrobiology and Food Resources, Slovak University of Agriculture in Nitra, Nitra, Slovak Republic
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Faculty of Engineering, Slovak University of Agriculture in Nitra, Nitra, Slovak Republic
V ÚVIS CP [ukončeno]
Technický redaktor
ÚAK AF, ext ZF, ext LDF