Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviště


Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis.

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánuIdentifikace
E-mail
Poznámka
ÚCB AF, ext CEITEC AF
doc. Ing. Petr Blizkovsky, Ph.D.
General Secretariat of the Council of the European Union, Brussel, Belgium
Dr. Raymond BujdosoDepartment of Veterinary Medicine, University of Cambridge
Dr. Matyas Cater
University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
Thomas CechFederal Research and Training Centre for Forests, Vienna, Austria
ÚOLM LDFcermacek@mendelu.cz
ÚTAD AF, ext ÚI PEF, ext ICVjiri.cupera@mendelu.cz, xcupera@node.mendelu.cz
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
ÚI PEF
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. nat. techn. Josef Eitzinger
Institute of Meteorology, Wien, Austria
ÚCHHZ AFchladek@mendelu.cz
ÚOLM LDFjankov@mendelu.cz, jankovsky@hotmail.com
ÚF PEFkapounek@mendelu.cz
prof. Ing. Jan Labuda, DrSc.Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia
Dr. Francois LateganFaculty of Applied Sciences, Cape Peninsula University of Technology, Cape Town, South Africa
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
ÚZPET AF, ext ÚI PEF, ext ICV
marecekj@mendelu.cz
Slobodan Milanovic
University of Belgrade, Belgrade, Republic of Serbia
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
ředitel, Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o. Troubsko
ÚÚD PEF, ext LDF
prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, Ph.D.
Faculty of Engineering, Slovak Agricultural University in Nitra, Nitra, Slovak Republic
Sasa Orlovic, Ph.D.Institute of Lowland Forestry and Environment, University of Novi Sad, Republic of Serbia
ÚTS FRRMS
prof. Elena María Planells del Pozo
School of Pharmacy, University of Granada, Spain
prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.ÚPŠRR AF, ext LDF, ext ICV
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.ÚE PEF
ÚPK ZF, ext LDF
alena.salasova@mendelu.cz
Dr. Daniel SmitSchool of Economics and Management, Tilburg University, Tilburg, The Netherlands
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.
Ústav výživy zvířat, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
prof. Ing. Peter Strapák, PhD.Faculty of Agrobiology and Food Resources, Slovak University of Agriculture in Nitra, Nitra, Slovak Republic
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.Faculty of Engineering, Slovak University of Agriculture in Nitra, Nitra, Slovak Republic
V ÚVIS CP [ukončeno]
Technický redaktor
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.ÚAK AF, ext ZF, ext LDF