Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviště


Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis.

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánuIdentifikaceE-mailPoznámka
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.ÚCB AF, ext CEITEC AFvojtech.adam@mendelu.cz
doc. Ing. Petr Blizkovsky, Ph.D.General Secretariat of the Council of the European Union, Brussel, Belgium
Dr. Raymond BujdosoDepartment of Veterinary Medicine, University of Cambridge
Dr. Matyas CaterUniversity of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
Thomas CechFederal Research and Training Centre for Forests, Vienna, Austria
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.ÚOLM LDFcermacek@mendelu.cz
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.ÚTAD AF, ext ICVjiri.cupera@mendelu.cz, xcupera@node.mendelu.cz
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.ÚI PEFdarena@node.mendelu.cz
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. nat. techn. Josef EitzingerInstitute of Meteorology, Wien, Austria
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.ÚCHHZ AFchladek@mendelu.cz
prof. Dr. Ing. Libor JankovskýÚOLM LDFjankov@mendelu.cz, jankovsky@hotmail.com
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.ÚF PEFkapounek@mendelu.cz
prof. Ing. Jan Labuda, DrSc.Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia
Dr. Francois LateganFaculty of Applied Sciences, Cape Peninsula University of Technology, Cape Town, South Africa
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.ÚZPET AF, ext ICVmarecekj@mendelu.cz
Slobodan MilanovicUniversity of Belgrade, Belgrade, Republic of Serbia
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.ředitel, Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o. Troubsko
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.ÚÚD PEF, ext LDFdanuse.nerudova@mendelu.cz
prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, Ph.D.Faculty of Engineering, Slovak Agricultural University in Nitra, Nitra, Slovak Republic
Sasa Orlovic, Ph.D.Institute of Lowland Forestry and Environment, University of Novi Sad, Republic of Serbia
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.ÚTS FRRMSpavlik1@node.mendelu.cz
prof. Elena María Planells del PozoSchool of Pharmacy, University of Granada, Spain
prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.ÚPŠRR AF, ext ICVpokorny0@node.mendelu.cz
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.ÚE PEFrozi@mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Alena SalašováÚPK ZF, ext LDFalena.salasova@mendelu.cz
Dr. Daniel SmitSchool of Economics and Management, Tilburg University, Tilburg, The Netherlands
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.Ústav výživy zvířat, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
prof. Ing. Peter Strapák, PhD.Faculty of Agrobiology and Food Resources, Slovak University of Agriculture in Nitra, Nitra, Slovak Republic
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.Faculty of Engineering, Slovak University of Agriculture in Nitra, Nitra, Slovak Republic
Bc. Adam VtípilV ÚVIS CP [ukončeno]acta@mendelu.cz, folia@mendelu.czTechnický redaktor
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.ÚAK AF, ext ZF, ext LDFzalud@mendelu.cz